โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบตู้ยาสามัญพร้อมเวชภัณฑ์ แก่กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล ตัวแทนกรรมการบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าเยี่ยมในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พร้อมกับมอบยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.ต.ท.มารุท ดาวนันท์ รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกลุ่มงานจราจรเป็นหน่วยงานที่รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบให้ความปลอดภัยทางจราจร พร้อมให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน

โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้มอบยา และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นประจำทุกปี เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเจ็บป่วย หรือในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และเพื่อดูแลอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น