กระแสดี! เชียงใหม่ครองอันดับ 5 ยอดใช้จ่าย “เราชนะ” ทั่วประเทศเงินสะพัด 4.3 หมื่นล้าน

อัปเดต ความคืบหน้าการใช้สิทธิวงเงินโครงการ “เราชนะ” ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า 29,100,000 คน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 13,700,000 คน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมา
มียอดใช้จ่ายรวม 23,935 ล้านบาท

2. กลุ่มผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง (โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง) และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง มีจำนวนมากกว่า 15,400,000 คน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 19,637 ล้านบาท
เมื่อรวมทั้ง 2 กลุ่มแล้ว พบว่า มีการจับจ่ายใช้สอย ผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการ ที่เข้าร่วมโครงการฯ
มากกว่า 1,100,000 กิจการ มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจกว่า 43,572 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,300,000 คน และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 5 มี.ค. 64 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น