สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 26 ก.พ. 2564บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. กฤศ ศิริพงศ์ เสธ.สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วย กำลังพล สนภ.3 นทพ.จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป และยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดพระธาตุดอยน้อย เพื่อความสะอาดเรียบร้อย และเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ใจแก่พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญปฏิบัติศาสนกิจภายในวัด

โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมทั้งกำลังพลจิตอาสา สำนักงานพัฒนาภาค 3 และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น