หลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัช,วิ. รองเจ้าคณะอ.เมืองเชียงใหม่ ปฏิบัติศาสนกิจที่จ.แพร่

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.40 น. หลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัช,วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ทำบุญทักษิณาถวายหลวงพ่อพระครูศรีมงคลชยาภรณ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ในโอกาสทำบุญยกปลีบัวพระธาตุกตัญญูกตเวทีศรีโกศัย วัดวังหม้อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีพระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล นำภิกษูสามเณรถวายการต้อนรับ


ในวันเดียวกันนนี้หลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัชน้อมถวายหลวงพ่อพระเจ้านอน องค์จำลอง แด่หลวงพ่อ “พระภาวนาธรรมาภิรัช.วิ.” รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 เนื่องในโอกาสหลวงพ่อได้เดินทางมาทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายแก่บูรพาจารย์ บรรพบุรุษ บุพการีชน ณ วัดเชตวัน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น