เปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง ได้มอบหมายให้นายธนกฤต ไชยสาร ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลม่อนปิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลม่อนปิ่น โดยมีท่านการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น ทหาร ตำรวจ ปภ.จว.ชม.สาขาฝาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนปิ่นและบ้านม่วงชุม อุทยานดอยผ้าห่มปก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนและดับไฟป่า

ทั้งนี้ ท่านนายอำเภอฝางได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขไฟป่าตามแนวทางของจังหวัดเชียงใหม่และแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่รายงานในระบบอย่างเข้มงวด และเน้นย้ำการรายงานข้อมูลในระบบ firemam th เป็นประจำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2564 ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น