โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบวัคซีนโควิค-19

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการกระจายวัคซีนโควิด-19 และความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่” วัคซีนโควิค-19 คืนรอยยิ้มประเทศไทย คืนรอยยิ้มเชียงใหม่ ”  ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรจำนวน 910 โด๊ส เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 455 คน โดยมี ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมรับมอบ

โอกาสเดียวกันนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย โดยมีผู้รับการฉีดวัคซีนในวันแรกจำนวน 1,750 คน แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1,450 คน และอีก 300 คน คือ เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำทางการท่องเที่ยว หัวหน้าทีม อสม. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.เเม่ริม จ. เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น