นายกอบจ.แพร่เกี่ยวก้อยส.อบจ.แพร่ เขต 3 อ.เมืองแพร่สำรวจพื้นที่เตรียมชุดลอกคลองลำน้ำแม่แคม

เมื่อ1 มีนาคม 2564นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายก ฯ นายวุฒิพงษ์ กาซ้อง ส.อบจ.อ.เมือง พร้อมด้วยท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนลงพื้นที่ ม.3 บ้านนาแหลม ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง เพื่อดำเนินการปรับปรุงขุดลอกลำห้วยแม่แคม วัดสำเภา ต.เหมืองหม้อ

เพื่อดำเนินการเจาะบ่อน้ำตื้นและ พื้นที่ ม.1 ต.เหมืองหม้อเพื่อปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก เชื่อมต่อกับ ม.3 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น