มช. ลงนามร่วมมือ Software Agreement กับบริษัท Schlumberger Oversea S.A. พัฒนาวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 202 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท Schlumberger Oversea S.A. แบบออนไลน์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ. ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Syahir Luthfi Chan, Thailand Country Manager, Mr.Haitao Sun, East Asia Geo-unit Digital Manager, คุณรณรงค์ ปรมัตติกุล Thailand Digital Solution Delivery Lead บริษัท Schlumberger Oversea S.A. ร่วมลงนามฯ ภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์โอเวอร์ซีส์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Oilfield Service Company) และเป็นหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบจำลอง ทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม (ECLIPSE & PETREL) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ซึ่งในการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์โอเวอร์ซีส์ จำกัด จะมอบซอฟต์แวร์แบบจำลองทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม จำนวน 4 โปรแกรม 33 ลิขสิทธิ์ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและวิจัย ในระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น