องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่สวนป่า เสียหายไป 60 ไร่ สาเหตุหาของป่า

ปัญหาการหาของป่าทำให้ไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายธนวัฒน์ โม้ติ๊บหัวหน้าสวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เจ้าหน้าที่สวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ได้เข้าควบคุมไฟป่า ในพื้นที่สวนป่าแปลงปี 2522 การดำเนินการค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากเปลวไฟรุนแรงและพื้นที่ค่อนข้างสูงชัน พื้นที่เสียหายประมาณ 60 ไร่ สาเหตุเก็บหาของป่า และต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ได้ประสานงานขอความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น เป็นการเบื้องต้น เพื่อส่งชุดเครื่องเป่าลมแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น