เชียงใหม่ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม+0 เป็นวันที่ 49 แล้วจากการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของ สสจ.เชียงใหม่ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 (เวลา 13.00 น.)

จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม+0 เป็นวันที่ 49 แล้วจากการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของ สสจ.เชียงใหม่ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 (เวลา 13.00 น.)

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ เวลา 11.00 น.
ผู้ป่วยรายใหม่ 42 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,073 ราย หายป่วยแล้ว 25,420 ราย เสียชีวิตสะสม 84 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น