ชาวชนเผ่าใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน นอภ.ปางมะผ้า กรณีปล่อยให้มีการทุจริตในการเลือกตั้ง ผญบ.บ้านยาป่าแหน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. กลุ่มชนเผ่าใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ อาทิตย์อุไร , นางพรศรี รุ่งรัตน์เลิศสกุล , นายจะเสือ ศรีสัยไทย และนายดอนลา ศรีสัยไทย พร้อมมวลชนในหมู่บ้านยาป่าแหน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า ฯ จำนวน 30 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน แต่เนื่องจาก ผวจ.ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ นายชนก มากพันธ์ รอง ผวจ. เป็นผู้รับเรื่อง โดยในการเข้าพบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพทำข่าว ขณะเข้าพบยื่นหนังสือต่อ รอง ผวจ.

สำหรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ได้ระบุว่า ขอคัดค้านการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านยาป่าแหน หมู่ 5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างชัดเจน โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง อ.ปางมะผ้า ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านยาป่าแหน แทนคนเก่าที่เกษียณอายุไป โดยทาง อ.ปางมะผ้า ได้มีการแต่งตั้งให้ นายชรินทร์ จรรยาไพจิตร กำนัน ต.ปางมะผ้า เป็นประธานการเลือกตั้ง แต่กลับมีการทุจริต ช่วยเหลือผู้สมัครหมายเลข 1 คือนายชัยยา ชื่นชมพฤกษา โดยกำนัน ต.ปางมะผ้า ได้แจกเงินซื้อเสียงให้แก่ นางพรศรี รุ่งรัตน์เลิศสกุล โดยเรียกนางพรศรี ฯ ไปรับเงิน จำนวน 1,000 บาท ที่บ้านกำนัน ในเช้าวันที่ 3 มกราคม 2564 ก่อนการเลือกตั้ง 1 วัน โดยได้กำชับให้กาให้แก่ผู้สมัคร หมายเลข 1

ต่อมาในวันที่ 4 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านายแอนู และนางพรศรี รุ่งรัตน์เลิศสกุล และชาวบ้านยาป่าแหน จำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปางมะผ้า แล้ว ซึ่งในการเดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ ผวจ.ในครั้งนี้ พวกข้าพเจ้าต้องการให้ ทางจังหวัดตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าว และขอให้ยกเลิกการเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นโมฆะ และให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้บริสุทธิ์ยุติธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น