เอไอเอส ร่วมสนับสนุนภารกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง ภาคเหนือ พร้อมชวนคนไทยร่วมสร้างนวัตกรรมแก้วิกฤติรอบตัวอย่างยั่งยืนกับ โครงการ ‘JUMP THAILAND 2021’

3 มีนาคม 2564 : AIS ร่วมสนับสนุนภารกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ภาคเหนือ มอบน้ำดื่ม แก่จังหวัดเชียงใหม่ และกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พร้อมชวนคนไทยร่วมสร้างนวัตกรรมแก้วิกฤตรอบตัวอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ ‘JUMP THAILAND 2021’

นายศุภชัย ผ่อนวัฒนา หัวหน้างานปฏิบัติการด้านเทคนิค ภาคเหนือ เอไอเอส พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร เข้ามอบน้ำดื่ม ต่อ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคสนาม

“จากการเก็บผลสำรวจปัญหาที่คนไทยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด จากโครงการ JUMP Thailand by AIS NEXT ที่เปิดช่องทางให้คนไทยทั่วประเทศ ร่วมส่งปัญหาที่ต้องการแก้ไขผ่านเว็บไซต์ jumpthailand.earth ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยพบว่าปัญหาในใจคนไทยที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด อันดับ 1 คือ มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM 2.5 และควันพิษจากรถยนต์ เอไอเอส ในฐานะพลเมืองของโลกและผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider ที่มี Digital Platform และ Network Infrastructures ไม่ว่าจะเป็น 5G, Fibre, IoT, Big Data, Cloud และ AI จึงขออาสาเป็นแกนกลาง เชิญชวนคนไทยทั้งชาติ ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นวัตกร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญรวมพลัง ร่วมค้นหา สร้างทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอด เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และหยุดปัญหามลพิษทางอากาศ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี เพื่อพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัย และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ซึ่งเอไอเอส ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนกระบวนการรังสรรค์ความคิด และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของเรา อาทิ 5G, AI, Blockchain, Cloud, XR, Big Data ตลอดจนการเข้าใช้งาน AIS PLAYGROUND เพื่อทดลอง ทดสอบ บนวัตกรรมต้นแบบบนเครือข่ายและสภาพแวดล้อมจริง พร้อมมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ แต่ละสาขา มาร่วมระดมสรรพกำลัง ระดมความคิด สร้างสรรค์โซลูชันในการแก้ไขปัญหาสำคัญ ด้วยกระบวนการแบบสตาร์ตอัพ ที่มุ่งหาโซลูชั่นส์ในการแก้ Pain point พร้อมจัด Online Hackathon ครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในโครงการ JUMP THAILAND by AIS NEXT เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”นายศุภชัย กล่าวสรุป

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ JUMP THAILAND2021 : เฟซบุ๊กเพจ JumpThailand และเว็บไซต์ jumpthailand.earth

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น