กกท. ภาค 5 จัดอบรมด้านวิทยาศาสตร์กีฬา การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ที่ห้องประชุม โรงแรม รอยัล เพนนิชูลา เชียงใหม่ ว่าที่ ร้อยตรี  สุรพงษ์ กันสุวรรณ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค รักษาการแทน ผอ. กกท. ภาค 5  เป้นประธานเปิดอบรม เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้า การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support AED) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ โดยมี นาย วิสูตร วรรคดี  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 6 กล่าวรายงาน โดยมี นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ. กกท. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในการอบรม

ในการอบรมทครั้งนี้ ได้มี วิทยากร จาก กกท. และ คณะแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเป้นวิทยากร  โดยมี บุคลากรของ กกท. ในภาค 5 ทั้ง 15 จังหวัดมาร่วมอบรม จำนวน 50 คน การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ให้พ้นอันตรายก่อนนำส่งโรงพยาบาล

สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ทาง กกท. ได้ทำ MOU กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ)  ซึ่งทาง กกท. ได้จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้า นำไปติดตั้ง ที่ สำนักงาน กกท.  และ สนามกีฬาที่ อยู่ในความรับผิดชอบของ กกท. ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้จัดให้มีการอบรมบุคลากร กกท. เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างถูกต้องขึ้นมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น