ผวจ.แพร่ ตรวจเยี่ยมดูการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสอง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายอำเภอสอง, รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดแพร่, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่, ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจดูการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีพสองณ วิทยาลัยอาชีพสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ในวันเดียวกันนึ้ได้มีคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตกลุ่มจังหวัด1 ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น