ปภ.แนะประชาชน ร่วมป้องกัน- ลดเสี่ยงไฟป่า

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนการป้องกันไฟป่า โดยกำจัดวัสดุที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ การงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวชายป่าและในพื้นที่ป่าไม้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้


นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีจุดความร้อน (Hotsport) สะสมเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าสูง เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ต้นไม้ผลัดใบและหญ้าแห้งตายจำนวนมาก ประกอบกับมีลมพัดแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จึงขอแนะประชาชนควรปฏิบัติการป้องกันเกิดไฟป่า โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เก็บกวาดพื้นที่ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง เตรียมพื้นที่การเกษตร โดยใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืชแทนการเผา งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืช ไม่เผาหญ้าเพื่อทำทางเดินในป่า ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้า ไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟรมควัน หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่า หากจำเป็นต้องก่อกองไฟ ควรดูแลอย่างใกล้ชิด และใช้น้ำราดดับไฟให้สนิททุกครั้ง เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่า นอกจากนี้ ควรสร้างแนวกันไฟป้องกันเพลิงลุกลาม โดยจัดทำคันดินกั้นหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบบริเวณบ้านและพื้นที่การเกษตร รวมถึงตรวจสอบแนวกันไฟ ไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง จะช่วยสกัดมิให้เพลิงลุกลามขยายวงกว้าง

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น