ผศ.บุญชัย ประธานเปิดกีฬา บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ โดมเหลืองอร่าม มกช.เชียงใหม่

คณะนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาสีภายใน กำหนดการโครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ โดมเหลืองอร่าม มกช.เชียงใหม่ ในเวลา 08.30-09.00 น พิธีเปิดโครงการฯ โดย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีฯ ได้มอบหมายให้ ผศ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฯ มาเป็นประธานเปิด

โดยมี น.ส.พัชรียา เพ็งโหมด ประธานนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 7 กล่าวรายงาน รศ.สุยด ชมสะห้าย อาจารย์พิเศษ ป. โท เป็นนักกีฬาอาวุโส ในพิธีเปิดการแข่งขัน เริ่มการแข่งขันกีฬาตามรายการแข่งขัน – กีฬาเทเบิลเทนนิส – กีฬามหาสนุก- กีฬาแชร์บอล- กรีฑาเมดเล่ย์ หลังจากการแข่งสิ้นสุดลง จะมีพิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดโครงการ ในเวลา 12.00 น.

คณะนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่รักทุกคน เข้าร่วมงานบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น