(มีคลิป) โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว เสริมทักษะชีวิตให้นักเรียน จัดโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย

ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งแค้ว(คันธวงศ์วิทยาคาร) ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) เผยว่า โรงเรียนบ้านทุ่งแค้วได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนรัก จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วมีแหล่งน้ำแม่น้ำยมไหลผ่าน นักเรียนได้ใกล้ชิดเป็นแหล่งประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนต้องให้นักเรียนได้เรียนว่ายน้ำเป็น มีทักษะอย่างแข็งแรง ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ขอขอบคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งแค้วและตำบลวังหลวงที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัยของทั้ง 2 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านุท่งแค้วจึงขอขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่อนุเคราะห์ สระว่ายน้ำให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต(ฟรี) ขอขอบคุณคณะครู ทุกท่านที่ได้ดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดี โรงเรียนกีฬาอบจ.แพร่ที่สนับสนุนรถรับส่ง ตลอดกิจกรรม นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้กับสิ่งที่จำเป็นของชีวิตอีกส่วนหนึ่ง โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ปีการศึกษา2563 นักเรียนได้ฝึกว่ายน้ำอย่างมีความสุขสนานกับกิจกรรมครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น