ฝุ่นควันเชียงใหม่ ยังหนักหนาทึบคลุมเมือง ทั้งที่พบจุดความร้อนแค่ 16 จุด แต่พื้นที่รอบข้างเผาเพียบ

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 13 มี.ค.64 สถานการณ์ฝุ่นควันและปัญหาคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ ยังถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันสีขาวหนาทึบ ติดต่อกันนานนับสัปดาห์แล้ว ซึ่งเช้านี้ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพียง 16 จุดเท่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่าพื้นที่โดยรอบพบจุดความร้อนจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ข้อมูลคุณภาพอากาศเว็บไซต์ https://www.iqair.com ที่รายงานคุณภาพอากาศจากเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก พบว่าเมื่อเวลา 11.00 น. จังหวัดเชียงใหม่มีค่ามลพิษอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 229 US AQI และค่า PM 2.5 อยู่ที่ 179.1 มคก./ลบ.ม. ส่วนอันดับ 1 เมืองเสินหยาง ประเทศจีน ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 302 US AQI และอันดับ 2 เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 261 US AQI

ขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่ ต.ช้างเผือก,ต.ศรีภูมิ และต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น.อยู่ที่ 101 มคก./ลบ.ม., 100 มคก./ลบ.ม. และ 88 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 211 ,210 และ 195 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกทำกิจกรรมนอกอาคาร และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง โดยกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยเรื้อรังโรคทางเดินหายใจ ต้องดูแลเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ และดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา ที่มีผลต่อคุณภาพอากาศ จ.เชียงใหม่ ในช่วงนี้ว่า คุณภาพอากาศยังคงแย่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 64 ดัชนีการระบายอากาศจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะช่วยระบายฝุ่นควัน PM 2.5 ให้มีระดับความเข้มข้นที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ต้องมีการติดตามข้อมูลใหม่ ที่อาจเข้ามาได้ อาทิ แหล่งกำเนิดฝุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้น สร้างฝุ่นเพิ่มมาสะสมในพื้นที่เชียงใหม่ได้ สรุปสถานการณ์ฝุ่นควันในเชียงใหม่ ช่วง 14-15 มี.ค.64 จะมีสภาพที่ดีขึ้น

ทางหัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางกระแสลมในช่วงนี้ จะแปรปรวนไปตามช่วงเวลา โดยตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงก่อนเที่ยงคืนทิศทางลมในช่วงที่ผ่านมา จะเป็นลมในลักษณะที่พัดจากทิศตะวันตก ไปยังทิศตะวันออก และมีบางช่วงเวลาที่ไหลเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่แอ่งเชียงใหม่ หากพิจารณาข้อมูลดาวเทียมถึงแหล่งกำเนิด จะพบว่าสัมพันธ์กัน โดยในช่วงสองวันที่ผ่านมา แหล่งกำเนิดลดน้อยลง ค่าคุณภาพอากาศก็ดีขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ส่วนการเกิดฝนนั้น ในช่วงนี้ยังไม่พบตัวบ่งชี้ว่าจะเกิดฝนได้ รวมถึงหากพิจารณาเรื่องของความชื้นประกอบ คาดการณ์ได้ว่า การเกิดฝนในช่วงนี้ ยังมีข้อจำกัดอยู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น