พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ดอกปีบช่อที่ 115 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกียรติบัตรคนดีศรีวัฒโนทัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ดอกปีบช่อที่ 115 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีมอบ โดยมี นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กล่าวรายงานและเบิกตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตรคนดีศรีวัฒโนทัย จำนวน 62 คน และประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 478 คน

ในโอกาสนี้ ประธานในพิธี ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักเรียนความตอนหนึ่งว่า…”ชีวิตในรั้วฟ้าขาวแห่งนี้ มีครูบาอาจารย์คอยเอาใจใส่ ตักเตือนตลอด ชีวิตก้าวต่อไปไม่มีใครคอยว่ากล่าว เตือนสติเราได้เท่าชีวิตในช่วงมัธยมศึกษา ต้องดูแลและดำเนินชีวิตด้วยสติ…เก่ง กล้า แกร่ง และรวดเร็ว ดั่งชื่อรุ่น เภเรกริน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น