นร. รร. พร้าววิทยาคม รับโล่รางวัล”เด็กดีเด่น อบจ. เชียงใหม่” และ”โรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง”

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยโรงเรียนพร้าววิทยาคม มอบโล่รางวัลแก่ นักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ด.ญ. พรนภัส เตชะอุดมศักดิ์ ได้รับรางวัล “เด็กดีเด่น อบจ. เชียงใหม่”


เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โครงการมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้มอบโล่ “รางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง” แก่นักเรียนแกนนำเยาวชนพลเมืองพร้าววิทยาคม ในโครงการเยาวชนพลเมือง (THAI CIVIC EDUCATION) ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองระดับพื้นที่ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนักเรียนแกนนำนี้ได้ทำโครงการ Greencitizenship : น้ำปู๋กู้เมืองป้าว ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการทำน้ำปู่และการแก้ไขปัญหาสารพาราควอตที่ตกค้างในตัวปูนา โดยลงพื้นที่ศึกษาชุมชน บ้านหนองเหีย ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น