คณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด ลงพื้นที่ จ. เชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาและผลการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน

เช้าวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 64 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา โฆษกคณะกรรมาธิการ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พร้อมด้วยนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 5 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายมณฑล โพธิ์คาย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ร่วมกันเดินทางศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน ปราบปราม การบังคับใช้กฎหมาย และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย

โดยในการนี้มีนายปกรณ์ สุริวรรณ นอภ.เชียงแสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปใน 3 ประเด็น คือการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน ปราบปราม การบังคับใช้กฎหมาย และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การดำเนินงานของสำนักงานประสานชายแดนเชียงแสน-บ้านต้นผึ้ง และสถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อศึกษาดูงานสภาพพื้นที่เส้นทางลำเลียงยาเสพติดบริเวณแนวแม่น้ำโขงและรูปแบบหน่วยกำลังในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด

ในช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการออกเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ 3 ที่ตั้งในเขต อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมรับฟังปัญหาพฤติกรรมการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน และผลการดำเนินงานของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ที่สามารถสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายที่ได้ผลดีมาอย่างต่อเนื่อง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น