สั่งแล้ว ร้านขายเหล้า นั่งดื่มได้แค่ 5 ทุ่ม สารพัดขบวนแห่ช่วงสงกรานต์ ให้วัฒนธรรมจังหวัดเท่านั้นจัดได้ พร้อมประกาศให้พื้นที่รอบคูเมือง ข่วงท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค ให้เจ้าหน้าที่คุมเข้ม

วันที่ 5 เม.ย. 64 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกัน 3 ฉบับ โดยฉบับที่ 22/2564 เป็นเรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคในการจัดขบวนแห่ในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 21/2564 ข้อ 1.5 โดยระบุว่า การจัดกิจกรรมขบวนแห่ สามารถจัดได้เฉพาะกิจกรรมขบวนแห่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน และต้องจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หรือจัดงานร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ได้ลงนาม คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 23/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยระบุให้สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 23.00 น. ซึ่งให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ส่วนอีกคำสั่งเป็นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 24/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่คูเมืองเขียงใหม่ชั้นนอก ชั้นใน และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 สั่งให้หน่วยงานผู้รับผิดขอบพื้นที่รอบคูเมือง กำกับ ควบคุม และสอดส่องดูแล มิให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งมิให้มีการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเขียงใหม่ ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ห้ามการรวมกลุ่มสาดน้ำ รวมถึงการใช้ยานพาหนะบรรทุกคน และภาชนะบรรจุน้ำเล่นสาดน้ำ การจัดคอนเสิร์ต หรือการแสดงดนตรี ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะไร้ระเบียบของผู้เข้าชม เช่น การเต้น การตะโกนร้องเพลง รวมทั้งห้ามกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การเล่นประแป้ง การเล่นปาร์ตี้โฟม เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น