ผบ.กองกำลังผาเมือง เพิ่มความเข้ม เฝ้าระวังการลักลอบค้ายา ห้วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการ กองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้มีประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมากลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้น กองกำลังผาเมืองได้เพิ่มความเข้มเฝ้าระวังการลักลอบค้ายาเสพติด ห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นงานด้านการข่าวและการตั้งตรวจจุดสกัดตามเส้นทางหลัก และรอง ตลอดจนเพ่งเล็งเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และเครือข่ายในประเทศ รวมทั้งคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดบริการต่างๆ ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ต้องมีความเข้มงวด ในการปิดกั้นการผ่านเข้า – ออกบริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ทำให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ้อมผ่าน สปป.ลาว เพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมา ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดเริ่มมีความรุนแรง และมีความพยายามในการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวขายแดนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้หน่วยงานด้านความมั่นคงจะพยายามจัดกำลังเสริมในพื้นที่อย่างรัดกุม เนื่องจากยาเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาค่อนข้างสูง หากผ่านแนวชายแดนมาได้ในแต่ละครั้ง จะสร้างรายได้ให้กับผู้ค้าจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น