รองหมู ส่งโรบินฮู้ด ช-ญ มกช.เชียงใหม่ ร่วมยิงที่ มกช.ลำปาง ก่อนไปตรัง

รองหมู ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มกช.เชียงใหม่ ส่งโรบินฮู้ด มกช.เชียงใหม่ ร่วมโชว์ความแม่น ที่ มกช.ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนไปร่วมในการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาเกมส์ คร้งที่ 45 ที่ มกช.ตรัง จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬายิงธนู ลำปาง โอเพ่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2564 สำหรับ กีฬายิงธนู มกช. ลำปาง นับว่าเป็นหนึ่งในกีฬานี้ ที่มีนักกีฬาระดับเหรียญทอง มากที่สุดใน 17 วิทยาเขตของ มกช. ผลการแข่งขันในวันแรก มกช.ลำปาง เหมาทอง

ผลงานนักกีฬายิงธนู มกช.เชียงใหม่ 1 เหรียญเงิน คันธนูโค้งกลับทีมชาย ระยะ 30 เมตร รุ่น U 25 รอบเก็บคะแนน ภายในทีมประกอบด้วย 1. นายอนุยุต คำมะโน (ศษ.3) 2. นายเอกรินทร์ ฟูเจริญกุล (ศษ.5) 3. นายศิริกุล ขยัน (วท.3)

เหรียญทองแดง คันธนูทดกำลังทีมชาย ระยะ 30 เมตร รุ่น U 25 รอบเก็บคะแนน ภายในทีมประกอบด้ว 1. นายณัฐกิตติ์ วลีธนาพันธ์ (วท.1) 2. นายวรินทธินนท์ ขันแก้ว (วท.3) 3. นายณัฐพงษ์ อาจอุ้มเมือง (วท.3) คันธนูทดกำลังบุคคลชาย ระยะ 30 เมตร รุ่น U 25 รอบเก็บคะแนน โดย นายณัฐกิตติ์ วลีธนาพันธ์ (วท.1)


คันธนูโค้งกลับบุคคลหญิง ระยะ 30 เมตร รุ่น U 25 รอบเก็บคะแนน โดย น.ส.รัตน์ชิณีภรณ์ ตันริน (ศษ.4) การแข่งขันวันที่ 2 เหรียญเงิน ทีมชายคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร รุ่น U 25 รอบแพ้คัดออก ภายในทีมประกอบด้วย นายณัฐกิตติ์ วลีธนาพันธ์ (วท.1) นายวรินทธินนท์ ขันแก้ว (วท.3) นายณัฐพงษ์ อาจอุ้มเมือง (วท.3)

เหรียญทองแดง ทีมชายคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร รุ่น U 25 รอบแพ้คัดออก ภายในทีมประกอบด้วย นายอนุยุต คำมะโน (ศษ.3) นายเอกรินทร์ ฟูเจริญกุล (ศษ.5) นายศิริกุล ขยัน (วท.3) ยังเหลือการแข่งขันอีก 1 วัน มกช. เชียงใหม่ ยังมีลุ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น