โรงเรียนในเชียงใหม่ ทยอยประกาศปิดการเรียนการสอน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

โรงเรียนในเชียงใหม่ ทยอยประกาศปิดการเรียนการสอน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยล่าสุดวันนี้ ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 9-18 เม.ย. 64 และกำหนดเปิด 19 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น