ลำพูน สนธิกำลังจับกุมผู้จำหน่ายสุรา และผู้จัดทำสลากรางวัลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64 ที่ตลาดสดหนองดอก หรือ ตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยการอำนวยการของ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน และ นายโยธิน ประสงค์ความดี นอภ.เมืองลำพูน มอบหมายสั่งการให้ นายเอนก ทาสัก ป้องกันจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.) ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน “พยัคฆ์เทวี”, น.ส.ณัฎฐรินทร์ วีระกิตติ์ ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองอำเภอ “บัวขาว” , กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. , สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน , สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) ร้อย บก.บร. บก.อส.จ.ลพ. , สมาชิก อส.อ.เมืองลำพูน ที่ 1 และ พนักงานโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ต.ในเมือง

ลงพื้นที่เพื่อสนธิกำลังในการจับกุมร้านค้า ณ ตลาดสดหนองดอก ที่จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายนอกเวลาที่กฏหมายกำหนด พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสลากโดยวิธีใดๆโดยของรางวัลคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางด้านเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกุมผู้จำหน่าย ทั้งผู้จำหน่ายสุรา และผู้จัดทำสลากรางวัล ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น