จ.น่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 สะสม 19 ราย ข้อมูลวันที่ 13 เมษายน 2564 (เวลา 18.00 น.)

จังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย (สะสม 19 ราย) แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 14-15 วันที่ 13 เมษายน 2564 (เวลา 18.00 น.)


ส่วนผู้ป่วยรายที่ 16-19 อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนโรค ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าน
ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ โรงพยาบาลน่าน ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดที่ทำงาน บ้านผู้ป่วย สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น