เชียงใหม่ ชวนชมการประดับไฟ บริเวณสะพานข้ามคูเมือง ที่ข่วงประตูท่าแพ อย่างสวยงาม ท้้งที่ประตูเมือง และสี่แจ่งเมือง

ปี๋ใหมเมือง 2564 สงกรานต์เชียงใหม่ ปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชมการตกแต่งประดับไฟ จุดต่างๆ รอบเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีการประดับไฟ บริเวณสะพานข้ามคูเมือง ที่ข่วงประตูท่าแพ อย่างสวยงาม ท้้งที่ประตูเมือง และสี่แจ่งเมือง เชิญชมได้ช่วงปีใหม่เมือง สงกรานต์นี้ มาถ่ายรูป เช็คอิน แบบ new normal เที่ยวเชียงใหม่กัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น