(มีคลิป) ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 30 ราย จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอกพบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 2 ราย รวมยอดสะสม เป็น 30 ราย พบเป็นในพื้นที่ อ.ปาย 1 ราย และ อ.ขุนยวม 1 ราย ขณะที่ปอยส่างลองที่คนส่วนใหญ่หวั่นเกรง ทางจังหวัดจะประชุมหาทางแก้ไขเย็นนี้

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย เป็นคนในอำเภอปาย 1 ราย และ อำเภอขุนยวม 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 30 ราย

โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 2 ราย มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ รายที่ 29 ผู้ป่วยอายุ 19 ปี มีประวัติเที่ยวสถานบันเทิงชื่อเย็นฤดีคาราโอเกะ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ในอำเภอปาย ได้รับแจ้งจากเพื่อน ถึงเรื่อง Timeline ความเสี่ยงของสถานที่ไปเที่ยวว่า มีผู้ติดเชื้อ COVID -19 จึงประสานงานขอเข้ารับการตรวจกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อ จึงได้ประสานรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปาย

รายที่ 30 ผู้ป่วยอายุ 28 ปี มีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงสูง และ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เที่ยวสถานบันเทิง Too nice nimman ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าพบผู้ป่วยยืนยันที่ไปเที่ยวในร้าน ตามวัน เวลาที่ดังกล่าวจึงมาขอรับการตรวจ COVID -19 จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อ จึงได้ประสานรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ได้สอบสวนโรคพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวนทั้งสิ้น 300 ราย ซึ่งได้ติดตามเพื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 295 ราย (ตรวจพบเชื้อ 20ราย รวมอยู่ในยอดสะสม 30 รายแล้ว) โดยผู้ป่วย 12 ราย หรือ 40 % ไม่มีอาการ ส่วนที่เหลือมีอาการเพียงเล็กน้อย อาการคล้ายกับไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ป่วยเรื้อรัง คนอ้วน เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอการประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 2 ราย หรือเดินทาง ไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดเฝ้าระวังสังเกตตนเองที่บ้าน งดการเดินทางไปในสถานที่ชุมชน เป็นเวลา 14 วัน วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือ โทรศัพท์สายด่วน1669 เพื่อประสานการรับตัว เข้ารับการตรวจหรือรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมที่อาจมีการรวมคนหมู่มากยากแก่การควบคุม ขอให้ผู้จัดงานหรือเจ้าของสถานที่พิจารณางดการจัดไปก่อน เนื่องจากในระยะนี้พบมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในจังหวัดใกล้เคียง ในส่วนการดำเนินงานคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตั้งจุดคัดกรองในทางหลวงสายหลักที่เข้าสู่จังหวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านแม่ปิง อำเภอปาย ด่านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ด่านหน้าถ้ำ อำเภอแม่สะเรียง และด่านแม่สวด อำเภอสบเมย รวมถึงการตั้งจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 10 – 20 เมษายน 2564 มีผู้แสดงตนผ่าน QR code สวัสดีแม่ฮ่องสอน จำนวน 4,291 คน พบว่าเป็นผู้ที่เดินทาง จากจังหวัดควบคุมสูงสุดในรอบ 14 วัน (18 จังหวัด) จำนวน 1,797 คน กระจายอยู่ทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งได้มีการติดตามเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรค โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว

ในส่วนของการจัดงานปอยส่างลองที่บ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมือง ฯ นายพงศ์พีระ ชู่ชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางอำเภอเมือง ได้เข้าไปดำเนินการจัดระเบียบและควบคุมการจัดงาน โดยให้มีการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว

อย่างไรก็ตาม จากการพบเห็นของประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เดินทางเข้าไปตรวจสอบการจัดงาน ยอมรับว่า ในงานมีการรวมกลุ่มและใกล้ชิดกันมากกว่า 50 คน และบางส่วนไม่ยอมสวมใส่หน้ากาก โดยอ้างว่าหายใจไม่สะดวก ส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่และแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ , อ.หางดง และ อ.สันกำแพง ที่มีการระบาดของโรคโควิดอย่างหนักในปัจจุบัน ซึ่งสร้างความกังวลให้กับคนแม่ฮ่องสอนอย่างหนักในขณะนี้

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น