สำนักงานสาธารณสุข จ.น่าน รายงาน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1ราย สะสม 50 ราย (วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.)

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. สำนักงานสาธารณสุข จ.น่าน รายงาน  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1ราย (สะสม 50 ราย) แจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผู้ป่วยรายที่ 46-49 ส่วนรายที่ 50 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ โรงพยาบาลน่าน ได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรค ค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัส และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดที่ทำงาน บ้านผู้ป่วย สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น