จังหวัดลำปาง ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ใน 12 อำเภอ ยอดล่าสุด 142 ราย

วันที่ 21 เมษายน 2564 จังหวัดลำปาง รายงานเกี่ยวกับตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ 09.00 น. พบผู้ป่วยกระจายเพิ่มขึ้น มีดังนี้ อำเภอวังเหนือ 4 ราย เมืองปาน 4 ราย แจ้ห่ม 25 ราย งาว 4 ราย ห้างฉัตร 5 ราย แม่เมาะ 8 ราย เสริมงาม 7 ราย เกาะคา 9 ราย แม่ทะ 5 ราย แม่พริก 1 ราย เถิน 2 ราย และอำเภอเมืองยังคงพุ่งสูงสุดต่อเนื่องคือ 63 ราย และเป็นผู้ป่วยจากจังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย ปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพฯ 1 ราย และจังหวัดอำนาจเจริญ 1 ราย รวมผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 6 -21 เมษายน 2564 จำนวน ผู้ป่วยทั้งหมด 142 ราย(จำหน่าย 1 ราย) และอำเภอสบปราบ ยังคงเป็นอำเภอเดียวในจังหวัดลำปาง ที่ ยังไม่พบผู้ป่วยในขณะนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น