เชียงใหม่อนุญาต Hospitel ขึ้นอีก 1 แห่งกลางเมือง ร่วมมือกับ รพ.เทพปัญญา รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 120 เตียง

วานนี้ (20 เม.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรควันนี้ว่า ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงทรงตัว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย รวมยอดสะสม 2,483 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,402 ราย และผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 81 ราย สามารถกลับบ้านได้ แต่จะมีทีมควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่ คอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนครบ 28 วัน

ในส่วนของศักยภาพและกำลังในการรักษาพยาบาล หากสถานการณ์การพบผู้ป่วยรายใหม่ยังมีจำนวนคงที่ และลดต่ำลงได้ สถานการณ์ของการดูแลผู้ป่วยจะไม่เข้าสู่ขั้นวิกฤตอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคน ในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการรักษาระยะห่าง การไม่ร่วมกิจกรรม หรือรวมตัวกันมากกว่า 50 คนขึ้นไป และการสวมหน้ากากอนามัย 100% ก็จะเป็นการช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศเพิ่มการให้บริการ Hospitel ขึ้นอีก 1 แห่ง คือ โรงแรมอโมรา ท่าแพ ที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลเทพปัญญา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 120 เตียง สำหรับเป็นสถานที่พักรักษาตัวต่อจากโรงพยาบาลสนาม ซึ่ง Hospitel ทุกแห่งจะอยู่ภายใต้การดูแลและกำกับของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น