บนดอยช้าง-วาวี หวั่นระบาดเอาไม่อยู่ ลุกตั้งด่าน 28 ด่าน ในพื้นที่ 27 หมู่บ้าน ล่าสุดวันนี้ถึงขั้นปิดถนนสัญจรชั่วคราว

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่ จ.เชียงราย ในเขตพื้นที่ ต.วาวี พบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ประกอบกับเขตพื้นที่เขตข้างเคียง พบผู้ติดเชื้อมีกลุ่มเสี่ยง นายปกรณ์เกียรติ พิสัยเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อภิเดชกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 26 นายวรชิต คีรีคามสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 27 ได้ร่วมหารือการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านห้วยส้าน เขตติดต่อกับหมู่บ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด จึงมีมติให้ทำการปิดถนนเส้นทางสายห้วยส้าน-ดอยช้าง โดยห้ามออกนอกพื้นที่ และเส้นทางดอยช้าง-ห้วยไคร้ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ปกครอง ต.วาวี ได้ตั้งด่านเพื่อคัดกรอง Covid-19 โดยพร้อมใจกันทั้งตำบล จำนวน 27 หมู่บ้าน 28 ด่านคัดกรอง
ขณะเดียวกันคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม จำนวน 2 อำเภอ 8 ตำบล คือ อ.เมือง ต.เวียง ต.รอบเวียง ต.ริมกก ต.บ้านดู่ และ ต.ท่าสุด ส่วน อ.แม่สาย ต.แม่สาย ต.เวียงพางคำ และ ต.โป่งงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น