จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเสี่ยง ให้รีบไปติดต่อที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากมีอาการ และต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19

หลังจากที่จังหวัดน่านประกาศด่วน หากท่านเป็นผู้ที่ไป ร้าน X2-NAN อ.เมืองน่าน จ.น่าน ตั้งแต่ วันที่ 6 เม.ย. 64 เป็นต้นมาให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน ย้ำ ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน หากมีอาการไม่สบาย ให้รีบไปติดต่อที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากมีอาการ และต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ไปตรวจคัดกรอง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โรงพยาบาลน่าน สาขา 2) ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง
ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 เม.ย. 64 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย เวลา 09.00 – 15.00 น.
(เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และไม่ปะปนกับกลุ่มเสี่ยงอื่น ให้ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลน่าน สาขา 2)
โทร. ปรึกษา 054-7 19000 ต่อ 3301, 3302 ในเวลาราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.ได้ตรวจกลุ่มเสี่ยงที่ไปร้าน X2-NAN จำนวน 265 ราย ผลตรวจออกแล้ว 137ราย ไม่พบการติดเชื้อส่วนที่เหลืออีก 100 กว่ารายนั้นต้องรอผลอีกครั้งหนึ่งจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น