ม.อ.ปัตตานี​ เปิดใช้หอพัก 7​ เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดใช้หอพักนักศึกษา 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของ
ผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 70 ห้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข


​รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ​ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี​ ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมใช้หอพัก 7​ ม.อ.ปัตตานี เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ ว่า​ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดปัตตานี ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อการตรวจและรักษา และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานสาธารณสุข นั้น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี​ ได้จัดสถานที่ใช้หอพัก 7 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาไทยจากประเทศปากีสถาน​ เพื่อสังเกตและเฝ้าดูอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายน 2563 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงในครั้งนี้ ซึ่งในเวลานี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้หอพัก 7 ปิดการใช้งาน และหอพัก 6 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ก็ปิดให้บริการ จึงมีการจัดเตรียมห้องพักในหอ 7 จำนวน 70 ห้อง ไว้รับสังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอให้ทุกท่านร่วมให้กำลังใจแก่แพทย์​พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่กำลังร่วมดูแลจังหวัดปัตตานีของเรา พยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเต็มกำลัง ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอให้ทุกท่านร่วมให้กำลังใจแก่แพทย์​พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่กำลังร่วมดูแลจังหวัดปัตตานีของเรา พยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเต็มกำลัง
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง e-mail ผ่านศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ ที่ [email protected] หรือ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ที่ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น