ฝ่าฝืนจับจริง !! ทต.บ้านกลาง,ตำรวจ สภ.นิคมฯ , ฝ่ายปกครอง และผู้นำท้องถิ่น เยือนหอพักบ้านเช่าย่านนิคมฯ เตือนผู้กักตัว ห้ามออกนอกสถานที่กักตัวเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อม นายสอน อิ่นแก้ว ร่วมกับ นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำพูน , พันตำรวจเอก อำนวย คำจอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหอพัก , บ้านเช่าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก และผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1 ห้ามออกนอกสถานที่หรือบริเวณที่กำหนดให้เป็นสถานที่สำหรับกักตัว (Home quarantine)
2 แยกห้องอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวไม่ให้ปะปนกับบุคคลอื่น
3 ให้ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
4 ให้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ
5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
6 ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
7 หากมีอาการผิดปกติ หรือมีไข้ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือตาแดง มีผื่น ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการหอพักเข้มงวดกับผู้พักอาศัยที่อยู่ระหว่างกักตัว รวมถึงผู้ที่กักตัวต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูนกำหนดอย่างเคร่งครัด หากผู้กักตัวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกดำเนินคดี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ที่กักตัว (Home quarantine) เพื่อใช้ในการยังชีพเบื้องต้น โดยได้รับการสนับสนุน ชุดธารน้ำใจ จากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น