กระทรวง ศธ.เลื่อนเปิดเทอม ครูเห็นด้วย แต่ค้านไม่เห็นด้วย ที่จะให้ครูไปเสี่ยงกับโควิด-19 เยี่ยมบ้านนักเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้เสนอข่าวว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยที่ประชุมมีมติว่าจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดโควิด-19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน


น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ศธ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ดังนี้ ช่วงเวลาจากวันที่ 17 – 30 พฤษภาคม ให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน, สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน, ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่บ้าน, จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ ศธ.จะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และประกาศของ ศบค. เป็นระยะ โดยจะให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มาก ก็สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม

ทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.แพร่ ขอสงวนนาม ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าววา หลักการและแนวคิดอย่างอื่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธืการดีเยี่ยม แต่ไม่เห็นด้วยในสถานการณ์เช่นนี้ ที่จะให้ครูไปเยี่ยมเด็กที่บ้าน นี่ไม่เข้าท่าสวนกับนโยบายที่ให้ทุกคนหยุดแพร่เชื้อ หยุดอยู่กับบ้าน จะให้ครูตะลอนๆไปเยี่ยมบ้านนักเรียน จะทำให้ครูไปแพร่โรคโควิด- 19 หรือรับเชื้อโควิด -19 จากนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ขณะนี้ต่างคนต่างก็ระวังตัวกัน วิธีการที่จะช่วยกันหยุดโควิดให้ได้ คือ ทุกคนจะต้องช่วยกันกักตัวอยู่ที่บ้าน ปัจจุบันโรงเรียนมีวิธีการสื่อสารกับผู้ปกครองเยอะแยะ. หวังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คงจะทบทวนการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ภาพประกอบ..ที่มา เพจตรีนุช เทียนทอง นักการเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น