“Sleepmore” แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดค้นแอปพลิเคชัน “Sleepmore” เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเชิงรุก ชูจุดเด่นการใช้แบบสอบถามในการคัดกรอง และเหมาะสมกับคนเอเชีย พร้อมผลักดันขยายสู่ชุมชน ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

ผศ. พญ.กรองทอง ถาวรานุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัยปัญหาการนอน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย พบถึงร้อยละ 11 ของประชากรวัยกลางคน ช่วงอายุ 30 – 60 ปี พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และคนอ้วนมีโอกาสเป็นมากกว่าคนผอม โดยคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน ภายใต้ชื่อ “Sleepmore” เพื่อเป็นตัวกลางในการคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ต้องการให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เข้าใจโรค ตลอดจนให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้น

 

อาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ผู้ป่วยจะนอนกรนเสียงดังไม่สม่ำเสมอกัน ดังๆ หยุดๆ มีอาการง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงกลางวัน หากไม่ได้รับการรักษา และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน ผู้ป่วยจะมีอาการของการนอนที่ไม่มีคุณภาพเรื้อรัง ไม่สดชื่น ง่วงนอนกลางวัน ส่งผลต่อการทำงาน สมาธิ ความจำ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานสูง นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคภาวะหลอดเลือดและหัวใจสูงขึ้น เช่น ความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ ฯลฯ

การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นมีหลายวิธี ได้แก่ การลดน้ำหนัก การปรับท่านอน การปรับวิถีชีวิตและสุขอนามัยการนอนหลับที่ดี การใช้ยา การใส่ครอบฟัน การรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ซึ่งปัจจุบันการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในขณะหายใจเข้าเป็นการรักษามาตรฐานของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

 

“อยากผลักดันแอปพลิเคชันสู่ชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับตำบล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ประจำอำเภอ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และดำเนินการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่สามารถตรวจรักษาการนอนต่อไป” ผศ. พญ.กรองทอง

ด้าน รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การคิดค้นแอปพลิเคชันเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลัง 1,000 คน ตั้งแต่การนอน อาการแสดงของโรค และผลตรวจที่ผิดปกติ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค และนำปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นสร้างเป็นโมเดล และสร้างเป็นแอปพลิเคชัน เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
แอปพลิเคชัน “Sleepmore” สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทั้ง IOS และ Android มีความไวสูงถึงร้อยละ 93 ใช้รูปแบบการสอบถามจำนวน 6 ข้อ ในการคัดกรอง ซึ่งแบบสอบถามมีความเหมาะสมกับประชากรชาวเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีวีดีโอกายบริหาร ระบบแจ้งเตือนการทำกายบริหาร และการแสดงคะแนนเพื่อบ่งบอกว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูง หากผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงจะต้องได้รับการวินิจฉัย แต่หากผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่ำจะมีคำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้น ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ความสำคัญของโรค การดูแลตนเองเรื่องการรักษาเสียงกรน ปรับสุขนามัยการนอนที่ดี และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อช่วงคอ
“Sleepmore เป็นแอปพลิเคชันที่มีความสะดวกสบาย เหมาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่ขับรถสาธารณะ และอาชีพที่ต้องใช้สมาธิกับเครื่องจักรกล ซึ่งผู้ป่วยสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเอง สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสามารถพัฒนาเรื่องสุขภาพต่อไปได้” รศ. ดร.สินชัย กล่าว ดาวโหลด App ได้ที่ https://pupanext.page.link/d6o5

ร่วมแสดงความคิดเห็น