(มีคลิป) ขนส่งเชียงใหม่ ฝากถึงประชาชนต่อภาษีผ่านทางออนไลน์ได้ ช่วงนี้เกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 ยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม “หยุดเชื้ออยู่กับบ้าน”ลดการแพร่ระบาดได้ในระยะนี้

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ทางกรมการขนส่งได้งดการขอรับทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ และการอบรม เพราะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องจำนวนมาก และยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีหลายมาตรการออกมา เพื่อควบคุม เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้ประชาชนที่ต้องการมาต่อภาษีรถทุกชนิด ขณะนี้สามารถดำเนินการต่อผ่านออนไลน์ได้ ทำง่ายอยู่ที่บ้าน หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมภาษีที่ต่อแล้วไปยังไปรษณีย์ถึงบ้านได้ง่ายสะดวกปลอดภัย หากเดินทางมาดำเนินการยังสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาจอมทอง แม่แตง ฝาง และสาขาหนองหอย จะมีแบบบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)

สำหรับวิธีการยื่นชำระภาษีรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (สำหรับสมาชิกใหม่) Log-in เข้าสู่ระบบ ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ที่เมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี” กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เพื่อลงทะเบียนรถ แล้วยื่นชำระภาษี กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน) หรือสามารถซื้อ พ.ร.บ. ได้จากระบบ เลือกช่องทางการชำระเงินเพียง 1 ช่องทาง ได้แก่ ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝาก และเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงิน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร/สถาบันการเงิน) , ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , Master Card) โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ให้บริการรับตัดบัตร , ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ตู้ ATM หรือ Application ของธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วนกรณีชำระเงินยังไม่สำเร็จ/ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล การชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน” สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลขกรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน โดยคลิกที่ ปุ่มเครื่องหมายพิมพ์ จะแสดงรายละเอียดการชำระเงินเป็นราย Reference กรมการขนส่งทางบก จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่ง เจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถ ไปปรับบันทึกรายการชำระภาษีได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ทั่วประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น