แพร่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสมระลอกนี้ 77 รายแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เภสัชกร เด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เผยว่า วันนึ้มีผู้ป่วยติดชื้อเพิ่มอีก 1ราย สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่รายงานเช้า 3 พ.ค 64 อ.หนองม่วงไข่เพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น77ราย ทั้งนี้ควรป้องกันตนเองให้ดีเนื่องจากต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกนับร้อยรายติดตามไลฟ์สดทางfacebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เวลา15.30น

ในวันเดียวกันนึ่นายนิกร ฝักฝ่ายผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ต.ดอนมูลอ.สูงเม่น มอบหมายให้ผู้ ช่วย,แพทย์ฯและอสม.หมู่ที่ 6ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวกับประชาชนที่กลับมาจาก30จังหวัดเสี่ยง จังหวัดเชียงรายจำนวน 1ราย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดพร้อมประเมินสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงมีความเหมาะในการกักตัวและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวขณะการกักตัวรวมถึงการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ และลงแอพ HQ
สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น