ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ดูแลแม่และเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 รับดูแลได้สูงสุด 13 รายต่อวัน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมศูนย์ดูแลแม่และเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อรองรับและแบ่งเบาภาระในการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางในพื้นที่

นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลแม่และเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่ ซึ่งให้บริการตามมาตรฐานการแพทย์และการพยาบาลเพื่อรองรับและแบ่งเบาภาระในการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีห้องแยก Isolation Room จำนวน 7 ห้อง รับดูแลแม่และเด็กรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ความสามารถในการรับดูแลผู้ป่วยสูงสุด 13 รายต่อวัน เริ่มเปิดรับบริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 ได้เริ่มให้บริการกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และผู้ที่อยู่ด่านหน้ากับสถานการณ์โรคระบาดนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้วทั้งสิ้น 328 ราย และมีความพร้อมอย่างยิ่งในการให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามมาตรฐาน 8 ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข จำนวนสูงสุด 350 รายต่อวัน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น