เทศบาล ต.หารแก้ว คุมเข้ม หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 8 ราย ขอประชาชนอย่าตระหนก ปฎิบัติตามคำสั่งราชการอย่างเคร่งครัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขันแก้ว กำนันตำบลหารแก้ว อสม.ตำบลหารแก้ว และเทศบาลตำบลหารแก้ว ได้ออกสอบสวนและควบคุมป้องกันโรค กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลหารแก้ว

หลังจากได้รับรายงาน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขันแก้ว ได้ประสานงานไปยัง SRRT ของตำบลหารแก้วเพื่อเข้าทำการสอบสวนโรคเบื้องต้นและค้นหาผู้สัมผัสในห้วงเวลาก่อนป่วยเพื่อทำการควบคุมโรคประกอบกับเทศบาลตำบลหารแก้วได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย และบริเวณใกล้เคียง ตลอดถึงบ้านผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง และบริเวณใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป
1.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ คนในครอบครัว/เพื่อนบ้าน/เพื่อนร่วมงาน ให้ทำการกักตัวเองที่บ้านจนกว่าจะพ้นระยะแพร่โรค คือ 14 วันนับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วย และให้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.หางดง ตลอดช่วงของการกักตัวจะดูแลติดตามโดย อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านขันแก้ว
2.ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ที่มีระยะเวลาพบปะกับผู้ป่วยเพียงระยะเวลาสั้นๆ ไม่มีการสัมผัสใกล้ชิด หรือ ผู้ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามข้อ (1) ให้ทำการสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน ปฏิบัติตนตามมาตรป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชน หากเริ่มมีอาการสงสัยให้ติดต่อ อสม. หรือ รพ.สต.บ้านขันแก้ว เพื่อประสาน รพ.หางดงทำการสอบสวนวินิจฉัยในขั้นต่อไป
3.ผู้นำชุมชน และเทศบาลตำบลหารแก้ว ร่วมประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ไม่ตื่นตระหนก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหากมีผู้ที่สงสัยว่าตนเองมีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย หรือมีอาการที่สงสัย สามารถรับคำปรึกษาที่ อสม. และ รพ.สต.บ้านขันแก้ว ได้ทันที
ขอบคุณภาพ/ข้อมูล เทศบาลตำบลหารแก้ว อ.หางดง

ร่วมแสดงความคิดเห็น