ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เผยพบผู้ป่วยรายใหม่ 2 รายยอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 111 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายงานสรุปยอด ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดน่าน พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 111 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 48 ราย แบ่งเป็น รักษาที่โรงพยาบาลรัฐ จำนวน 39   ราย โรงพยาบาลสนาม จำนวน 9 ราย จังหวัดน่าน โรงพยาบาล สนาม มี 80 เตียง ใช้อยู่ขณะนี้ 9 เตียง เหลือว่าง 71 เตียง รักษาหายวันนี้  6 รายและ รักษาหายสะสม จำนวน 62 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น