คืบหน้า สนง.ปภ.ลำพูน รายงานพายุ-ฝนถล่มหลายพื้นที่ใน อ.ลี้ โดนอ่วมหลังคาบ้านเรือนปลิวว่อน พืชผลทางการเกษตรเสียหายยับ

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน (สนง.ปภ.จ.ลำพูน) ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 เวลา 17.00 น. ได้รับผลกระทบ ดังนี้

พื้นที่อำเภอลี้ได้แก่ ตำบลแม่ลาน

 • บ้านผาต้าย หมู่ที่ 1 เสียหาย 5 ครัวเรือน กระเบื้อง 45 แผ่น ครอบ 2 แผ่น ลำไย 8 ต้น
 • บ้านหนองมะล้อ หมู่ที่ 2 เสียหาย 8 ครัวเรือน ลำไย 50 ต้น
 • บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 เสียทาย 30 ครัวเรือน กระเบื้อง 350 แผ่น ครอบ 70 แผ่น ลำไย 500 ต้น
 • บ้านเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 เสียหาย 38 ครัวเรือน กระเบื้อง 360 แผ่น ครอบ 40 แผ่น ลำไย 300 ต้น
 • บ้านต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 เสียหาย 12 ครัวเรือน กระเบื้อง 110 แผ่น ครอบ 15 แผ่น ลำไย 25 ต้น
  รวมได้รับผลกระทบ จำนวน 4 หมู่บ้าน 93 ครัวเรือน กระเบื้อง 865 แผ่น ครอบ 127 แผ่น ลำไย 883 ต้น

ตำบลนาทราย

 • บ้านผาลาด หมู่ที่ 3 – อยู่ระหว่างการสำรวจ
 • บ้านนาทราย หมู่ที่ 4 – อยู่ระหว่างการสำรวจ
 • บ้านฮั่ว หมู่ที่ 6 – อยู่ระหว่างการสำรวจ
 • บ้านนามน หมู่ที่ 16 – อยู่ระหว่างการสำรวจ
  รวมได้รับผลกระทบ จำนวน 4 หมู่บ้าน 21 ครัวเรือน กระเบื้อง 300 แผ่น

ตำบลก้อ

 • อยู่ระหว่างการสำรวจ

ในโอกาสนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน(สนง.ปภ.) ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น