มูลนิธิดอยเวียงแก้ว มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากครูบาบุญชุ่ม สู่ นอภ.เชียงแสน บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์โควิด

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุม ญาณสังวโร อรัญญวสีภิกขุ)
พลเอกสุทัศน์ จารุมณี (ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว) พลตำรวจโทมนมนตรี – คุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และภริยา (ที่ปรึกษามูลนิธิดอยเวียงแก้ว) โดย พระมหาทองสุข สุขขธัมโม ได้มอบหมายให้

นายธวิท ติยะกว้าง (รองประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว) มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ รูปโปสเตอร์พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ด้ายผูกข้อมือแดง น้ำดื่ม ให้กับนายอำเภอเชียงแสน นายปกรณ์ สุริวรรณ เพื่อมอบให้กับผู้มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่กลับบ้านหลังจากการรักษาตัวหายแล้วจากโรงพยาบาลซึ่งต้องมากักตัวที่บ้านอีก 14 วัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19

นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน เผยว่า ในส่วนของการป้องกัน ควบคุมโรค โควิด-19 ของอำเภอเชียงแสน ในช่วงเวลานี้ มีประเด็นสำคัญ ที่ต้องดำเนินการคือ

  1. การติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีการกักตัวเองที่บ้าน (Home Quarantine)
  2. การตรวจตรา ควบคุม มิให้มีการกระทำการที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค ตามคำสั่งของจังหวัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การรวมกลุ่มสังสรรกลุ่มคนจำนวนมาก การจัดงานเลี้ยง/งานบุญ ที่มีการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือกิจกรรมอื่นใด ที่มีการรวมกลุ่มของคน และมีความแออัด
  3. การเฝ้าระวังตามแนวชายแดน ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากขณะนี้ มีการระบาดของ Covid-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนมาก
  4. การรณรงค์ให้ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค) ของอำเภอเชียงแสน ซึ่งมีจำนวน ประมาณ 10,000 คน ให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้ครบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ที่เป็นเจ้าพนักงานโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่รับผิดชอบ ช่วยกันดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทาง ซึ่งหากมีการดำเนินการอย่างเข้มข้น และจริงจังแล้ว เชื่อว่า จะสามารถควบคุมโรค Covid-19 ไม่ให้ระบาด ในพื้นที่อำเภอเชียงแสนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น