(มีคลิป) ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ นิยามสำคัญด้วยใจตั้งมั่นเทิดทูน เพิ่มพูนความสุข ทุกยุคทุกสมัย เพื่อมวลชนไทย ให้ถ้วนหน้าเลย

เมื่อ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 32 เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ และเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ อำเภอเมือง – อำเภอเมืองปาน และ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (โครงการฯบ้านทุ่งจี้) โดย หัวหน้าชุดปฏิบัติการทั้ง 2 โครงการ ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ และแผนงาน ที่จะดำเนินการต่อไป โดยมีผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ มาร่วมต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้ใน ที่ประชุมร่วมรับทราบ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการฯ ช่วยกันตระหนัก และยึดมั่นเทิดทูนไว้เสมอว่าการปฏิบัติทุกอย่างขอให้มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งโครงการฯ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งการดูแลรักษาผืนป่าให้ได้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการฯ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ พร้อมการนี้ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงปัจจุบัน ได้มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์แก่กำลังพลสำหรับใช้ป้องกันตนให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น