(มีคลิป) นายอำเภอเมืองแพร่ เปิดประชุมสภา ทต.บ้านถิ่น และทต.สวนเขื่อน ฝากข้อคิดทำงานกับท้องที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขชาวบ้าน

เทศบาลในพื้นที่ อ.เมืองแพร่ เริ่มทยอยเปิดประชุมสภาโดยเมื่อบ่ายวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น โดยมีนายสิทธิเดช ประจญมาร ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถิ่น กล่าวรายงาน พร้อมทั้งแนะนำ พ.ต.ท.ธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่นพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น

ต่อจากนั้น นายสมศัดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งแสดงความยินดี กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้ง และได้ฝากข้อคิดให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาให้ทำกน้าที่ตามบทบาท และขอให้ ทำงานบูรณาการกับท้องที่ กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการอื่นๆในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกัน ในชาวงระยะนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้เทศบาลตำบลบ้านถิ่นได้เล็งหาที่พักไว้รองรับในการกักตัวของผู้ที่จะเดินทางกลับบ้าน

จากนั้นเป็นการเลือกประธานสภา โดยที่ประชุม คัดเลือกผู้ที่อาวุโสเพื่ทำหน้าที่ประธานสถาชั่วคราว โดยผู้ที่อาวุโสคนแรกคือ นายระดม ประสงค์การ แต่นายระดม ไม่พร้อมทำหน้าที่ จึงให้ นายสุรินทร์ สมจิตร ส.ท.เขต 2 ทำหน้าที่ เลือประธานสถา โดยนางอัจฉรา นันทะยานา ส.ท.เขต 1 เสนอ นายระดม ประสงค์การ ส.ท.เขต 1 นางสาวงพวงพะยอม วัฒนปรีดี เสนอนายศตวรรษ โป่งเส็ง ส.ท.เขต 2 ผลการลงคะแนน นายศตวรรษ โป่งเส็ง ได้ 7 คะแนน นายระดม ประสงค์การ ได้ 5 คะแนน เป็นอันว่านายศตวรรษ โป่งเส็ง ได้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ส่วนรองประธานได้แก่นายสุรินทร์ สมจิตร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.30 น.นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่เดินทางไปเป็นประธานเปืดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ณ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน โดยมีนายสุมิตร มาบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลสวนเขื่อน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสวนเขื่อน นายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน พร้อมทีมผู้บริหารร่วมต้อนรับ

นายสุมิตร มาบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลสวนเขื่อนได้อ่านประกาศการเรียนประชุมนัดแรก และนายอำเภอเมืองแพร่ ได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับฝากข้อคิดในการทำงานให้ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนเขื่อนได้ทำหน้าที่บูรณาการร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ขอให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันและเตรียมความพร้อม สถานที่กักกันสำหรับกลุ่มเสี่ยงซึ่งคาดว่าจะเดินทางกลับบ้านจากผลกระทบโควิด 19

จากนั้นที่ประชุมได้ให้ นางชมกร วงศ์ฝาย สมาชิกที่อาวุโสมากที่สุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว นำกล่าวคำปฏิญานตนเข้ารับตำแหน่ง และคัดเลือก ประธานสภาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน โดยนายอดุลย์ เขื่อนเก้า ส.ท.เขต 2 เสนอ นางชลดา หม้อกรอง ส.ท.เขต 2 อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ไม่มีคู่แข่ง สวนรองประธานสภา นายอดุลย์ เขื่อนเก้า ได้ดำรงจำแหน่งไป

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น