เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง น้ำท่วม ดินโคลนถล่มช่วงฤดูฝนทุกเส้นทาง

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 แจ้งว่า ตามที่ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้เน้นย้ำ และมอบ หมายนโยบาย การเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานในสังกัด ป้องกัน เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกิดวาตภัย ต้นไม้ล้มทับทาง ดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่ง และการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติที่จะอาจเกิดขึ้นในทุกช่วงฤดูฝน ในส่วนของหมวดการทางในการควบคุม ดูแล ได้ดำเนินการปะซ่อมผิวทาง และแก้ไขป้องกันน้ำกัดเซาะผิว ทาง บนทางหลวง อาทิ หมวดการทางพร้าว ดำเนินการช่วง ตอนกิ่วไฮ – ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.32+000 + กม.43+000 ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชตามรายทางในเขตรับผิดชอบ

นอกจากนั้น หมวดทางหลวง ไชยปราการ ได้ประสานงานรับแจ้งเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง เหตุจากดินชุ่มน้ำเพราะฝนตกหนักสะสม ทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทั้ง 2 ช่องจราจร เจ้าหน้าที่ทีมงานหมวดทางหลวงไชยปราการ ได้ออกปฏิบัติงานฉุกเฉินเร่งด่วน ตามแผนที่ซักซ้อมกัน

ทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง ดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อม ทั้งการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ต้องไม่มีหลุมบ่อ สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ สะพาน ท่อระบบน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดี ขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทาง กำจัดเศษขยะวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ “ขอความร่วมมือจากชุมชน ประชาชน หากพบเห็น สิ่งกีดขวาง ทางน้ำไหล ร่องระบายน้ำ ให้แจ้ง หมวดการทางในพื้นที่หรือ ผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการแก้ไข และขอความร่วมมือ อย่าทิ้งขยะ ตามไหล่ทาง เพราะอาจเป็นอุปสรรคปัญหากีดขวางร่องทางน้ำไหลได้”

กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้บริหารในพื้นที่พร้อมทีมงานจะรุดเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  ทั้งท้องถิ่น, และป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วน 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ช่วงฝนตก โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น