วิ่งธงชาติไทย วันที่ 45 ผ่านพื้นที่ใน 3 จังหวัด เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น

FLAG OF NATION วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ จัดขึ้นต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด ระยะทาง 4,606 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ 28 มีนาคม จากกรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อรวมกำลังใจไปถึงนักกีฬา ที่จะเข้าแข่งขันโอลิมปิก 2020 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม เป็นการวิ่งต่อเนื่อง วันที่ 45 จากจังหวัดเพชรบูรณ์มายังจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 89.6 กิโลเมตร

สำหรับการ วิ่งธงชาติไทย ในวันที่ 45 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งต่อธงชาติไทย ให้เข้ากับสถานการณ์ เนื่องจากขบวนผ่านใน พื้นที่ 3 จังหวัด โดยในช่วงเช้าออกสตาร์ทที่หมวดทางหลวงปากช่อง แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งวิ่งธงชาติไทย ได้ปกติจนเมื่อเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ได้ปรับมาใช้ขบวนรถแห่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนจะเปลี่ยนให้ทีมมาร์แชล สลับกันวิ่งธงชาติไทย เมื่อเข้าสู่พื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

โดยขบวนวิ่งธงชาติไทยมายังจุดหมาย ที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ทำให้ผ่าน 45 วัน ของการวิ่งธงชาติไทย วิ่งไปแล้วถึง 3,458 กิโลเมตร จาก 27 จังหวัด สำหรับการวิ่งธงชาติไทยในวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม เป็นการวิ่งต่อเนื่อง วันที่ 46 จะออกสตาร์ทจากสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ระยะทางรวม 84.3 กิโลเมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น