กรมทหารพรานที่ 35 บริจาคโลหิต จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00. น. พ.อ.จักรพงษ์ เทพพันธุ์ ผู้บังคับการ กรมทหารพรานที่ 35 มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 35 นำกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เข้าบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 2564 และสนับสนุนสำรองโลหิตคงคลัง ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีกำลังพล บริจาคโลหิตจำนวน 11 นาย ได้ปริมาณโลหิต 4,850 ซีซี ณ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมแสดงความคิดเห็น